Časti americkej spojky

  • Č.

    Č.

    Bežná spojková súprava má štyri časti: ružové separačné ložisko na vstupnom hriadeli, svetložltý a tenký modrý prítlačný tanier, oranžový trecí tanier a hrubý modrý zotrvačník.

    Keď je pedál spojky uvoľnený, oceľová pružina na prítlačnej doske poskytuje tlak, ktorý spája treciu dosku so zotrvačníkom a prenáša výkon.Pri zošliapnutí spojkového pedálu sa prítlačný kotúč posunie, trecí kotúč sa oddelí od zotrvačníka a výkon motora sa zastaví na zotrvačníku.